Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ýstanbul'da kýrmýzý alarm...

Ýstanbul'da kýrmýzý alarm...

  Bu haber 27 Ekim 2020, SALI 11:59:18 eklenmitir.
Ýstanbul'da kýrmýzý alarm... Ýstanbul baþta olmak üzere, büyükþehirlerdeki vaka artýþlarý gözlemleniyor. Bu nedenle Ýstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatý giderken, acil olmayan ameliyatlarýn ertelenmesi istendi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul baþta olmak üzere, büyükþehirlerdeki vaka artýþlarý gözlemleniyor. Bu nedenle Ýstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatý giderken, acil olmayan ameliyatlarýn ertelenmesi istendi.

Kadýn hasta sayýsýnda da artýþ gözlendiði, bunun en önemli nedeninin ise ev gezmeleri ve altýn günleri olduðu tespit edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ýn haberine göre, kýþ aylarýna girerken pandeminin þiddetinde de artýþ yaþanýyor. Ýstanbul baþta olmak üzere, büyükþehirlerdeki vaka artýþýnda kapalý mekânlara geçilmesinin etkisinin büyük olduðu deðerlendiriliyor.

Hükümette yapýlan toplantýlarda, aþamalý olarak devreye sokulacak önlemler tartýþýlýrken, son dönemlerde koronavirüs vakalarý arasýnda kadýnlarýn sayýsýnýn arttýðýna dikkat çekildi. Bu artýþýn da ev toplantýlarý, altýn günü gibi faaliyetlerden kaynaklandýðý dile getirildi. Kadýn hastalarýn bulaþ nedenlerinin neredeyse tamamýna yakýnýnýn “komþu ve akraba” çýktýðý belirtildi.

Havalarýn soðumasýyla birlikte, artan vaka sayýsýna yönelik olarak, pandeminin ilk aylarýndaki önlemlere dönülüyor. Planlama üç baþlýkta yürütülecek. Buna göre:

Evden çalýþma þansý olmayan, her durumda hayatýný kazanmak için toplu taþýma araçlarýný kullanmak zorunda kalanlar için bu konudaki önlem alt yapýsýný devlet veya belediyeler hazýrlayacak. Maske ve mesafe kontrollerinin yaný sýra, ulaþým araçlarýný kullananlarýn sayýsýna getirilecek sýnýrlar, araç sayýsýnýn arttýrýlmasý, kapalý mekânlara belli sayýda kiþilerin alýnmasý gibi kurallar yeniden tanýmlanacak.

Kamusal denetim arttýrýlacak. Kurallara uymayan iþletmeler, bu kontrolü hissedecek. Kapatma yasaðý uygulanmayacak, ancak belli mekânlara ‘sayý veya saat’ sýnýrlarý konulabilecek.

Bireysel önlemler alýnacak. Kiþisel olarak maske-mesafe ve hijyene uymanýn önemi tekrar vurgulanacak. Olanaðý olanlar, bireysel hayatlarýný seyrekleþtirecek ve sakinleþtirilecek. Kurallara uymayan iþletmelerin tercih edilmemesi için uyarýlar yapýlacak.

Saðlýk Bakanlýðý ve Bilim Kurulu çalýþmalarýnda Ýstanbul’da yaþanan en büyük sorunun mesafe olduðu, maske takýlmasýna karþýn, mesafe kuralýna uyulmadýðý belirtildi. Ýstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatý giderken, acil olmayan ameliyatlarýn ertelenmesi istendi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.