Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
At eti satan kasaptan 'pes' dedirten savunma

At eti satan kasaptan 'pes' dedirten savunma

  Bu haber 17 Eylul 2020, Persembe 14:43:18 eklenmitir.
At eti satan kasaptan 'pes' dedirten savunma Tarým ve Orman Bakanlýðý hileli ürünleri ifþa etmeye devam ediyor. Bakanlýðýn ifþa ettiði ürünler arasýnda sucuklar da bulunuyor. Sucuklara at eti katýldýðý ifade ediliyor. Sucuðunda at eti bulunan kasap, "Özbeklerin getirdiði eti kýyma çektik, at eti getirmiþler" savunmasýný yaptý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

At eti sattýðý tespit edilen Ýstanbul'daki iki iþletme faaliyetlerine devam ediyor. Sucuðunda at eti bulunan kasap, "Özbeklerin getirdiði eti kýyma çektik, at eti getirmiþler" savunmasýný yaptý.

Tarým ve Orman Bakanlýðý'nýn önceki gün kamuoyuna duyurduðu taklit ve taðþiþli ürünler listesinde etlerinde at eti çýkan iki iþletme Ýstanbul'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ýn haberine göre, iþletmelerden biri Fatih Balat'taki Lalegül Kasabý. Mart ayýnda iþletmedeki fermente sucuktan alýnan numunede at eti tespit edilince, kasaba 28 bin TL para ceza kesildi.

“AT ETLERÝ BÝZE AÝT DEÐÝLDÝ”

Çevre sakinleri kasapla ilgili ilk kez böyle bir þeyle karþýlaþtýklarýný belirtirken, iþletme sahipleri ise at etinin Özbeklerin kýyma yapýlmasý için getirdiði etten bulaþtýðýný iddia ederek þunlarý söyledi:

"Yetkililer iki haftada bir buraya numune almaya gelir. Denetimden önce bir Özbek 5-6 kilo et getirdi. Bir kýsmýný kýyma, bir kýsmýný da sucuk yaptýrmak istedi. Etin kemikli halinden kuzu, dana veya yabancý bir et mi anlýyoruz. Ama o et kemiksiz olduðu için anlayamadýk. O gün de yetkililer o sucuktan da numune aldýlar. Etin bize ait olmadýðýný söylememize raðmen 'Biz numunemizi alalým' dediler. O at etleri bize ait deðildi. O günden beridir dýþarýdan getirilen hiçbir eti kýyma çekmiyoruz. Özbek de kayýplara karýþtý, bulamadýk."

“TAVUKTA AT ETÝNÝN OLMASI MÜMKÜN DEÐÝL”

At eti çýkan diðer iþletme ise Sarýyer'deki Paþalý Kebap. Ocak ayýnda yapýlan denetimde iþletmedeki çið kanatlý dönerden alýnan numunede at eti çýktý. Ýþletmenin sahipleri kendilerini þöyle savundu:

"Ýþletmemizden yýlýn baþýnda iki tane örnek alýndý. Biri temiz çýktý, diðerinde ise at eti çýktý. Tavukta at etinin olmasý mümkün deðil. Tarým Bakanlýðý laboratuvar incelemesinde de ‘Belli bir parça at eti çýktý’ denilmiyor. Sürtünme olduðu belirtiliyor. Bu sebzeden de, kasaptan da, býçaktan da, tahtadan da bulaþmýþ olabilir. Tahlil sonuçlarýna itiraz ettik. Bakanlýk ile mahkemelik olduk. 28 bin TL’lik cezayý da ödemedik. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararý aldý."

MEVZUATTA KAPATMAK YOK

Ýstanbul Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü yetkilileri, ilgili mevzuatta iþletmenin kapatýlmasýnýn yer almadýðýný belirterek, "Taklit ve taðþiþ edilen o parti mallar toplanýr ve imha edilir. Ýþletmelere 28 bin TL para cezasý kesilir” bilgisini verdi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.