Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ýstanbul Valiliði'nden; düðün, nikah ve diðer organizasyonlarla ilgili flaþ karar

Ýstanbul Valiliði'nden; düðün, nikah ve diðer organizasyonlarla ilgili flaþ karar

  Bu haber 29 Agustos 2020, Cumartesi 15:37:34 eklenmitir.
Ýstanbul Valiliði'nden; düðün, nikah ve diðer organizasyonlarla ilgili flaþ karar Ýstanbul Valiliði, koronavirüs salgýný tedbirlerine iliþkin düðünlerle ilgili alýnan yeni kararlarý açýkladý. Ýstanbul Valiliði’nden yapýlan açýklamaya göre, Ýl Hýfzýssýhha Kurulunca, Tüm kapalý alanlarda sünnet düðünü, kýna gecesi, niþan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi yönünde karar alýndý. 65 yaþ ve üzeri vatandaþlar ile 15 yaþ altý çocuklarýn niþan, düðün ve nikah merasimlerine katýlýmýna izin verilmeyecek.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýstanbul'da düðünnikahkýna gecesi, sünnet düðünü, niþan gibi organizasyonlarla ilgili yeni tedbir kararlarý alýndý. Ýstanbul Valiliði'nden yapýlan açýklamada, tüm kapalý alanlarda sünnet düðünü, kýna gecesi, niþan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceði belirtilirken, düðün ve nikahlarýn 3'te 1 kapasite ile, yiyecek içecek servisi yapýlmadan gerçekleþtirilmesine izin verileceði duyuruldu. Ayrýca, düðün ve nikahlara gelin ve damadýn birinci ve ikinci yakýný olmayan 65 yaþ üstü ve 15 yaþ altý kiþiler de katýlamayacak.  

Ýstanbul Valiliði'nin açýklamasý:

Koronavirüs salgýnýnýn toplum saðlýðý ve kamu düzeni açýsýndan oluþturduðu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayýlýmýný engellemek amacýyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doðrultusunda ilimizde birçok tedbir kararý uygulanmaktadýr.

Ýçiþleri Bakanlýðýmýzýn 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayýlý Genelgesi çerçevesinde, toplum saðlýðýný korumak için niþan, düðün ve nikah merasimlerine yönelik Ýl Hýfzýssýhha Kurulunca aþaðýdaki ilave tedbirler alýnmýþtýr.

1- Tüm kapalý alanlarda sünnet düðünü, kýna gecesi, niþan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,

2- Düðün ve nikâh salonlarýnda sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aþmayacak þekilde, fiziki mesafe koþullarýna uygun þekilde oluþturulmasý,

3- Düðün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapýlmamasý,

4- Düðünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,

5- Gelin ve damadýn birinci ve ikinci derece yakýný olmayan 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýmýz ile 15 yaþ altý çocuklarýn niþan, düðün ve nikâh merasimlerine katýlýmýna izin verilmemesi,

6- Ýçerisinde bulunduðumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarýnýn yaný sýra, düðün ve nikâhlarda bu karar ve Ýçiþleri Bakanlýðý genelgeleri ile Saðlýk Bakanlýðý Covid-19 Salgýn Yönetimi ve Çalýþma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin saðlanmasý ve alýnan önlemlerin denetlenmesi,

7- Yukarýda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hýfzýssýhha Kanununun 282’nci maddesi gereðince idari para cezasý uygulanacak, aykýrýlýðýn durumuna göre konusu suç teþkil eden davranýþlara iliþkin adli ve idari iþlem baþlatýlacaktýr. 

 


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.