Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
PROF.DR. ÝLHAN ÇETÝN: “BANA YAPILAN HOYRAT HAKSIZLIK”

PROF.DR. ÝLHAN ÇETÝN: “BANA YAPILAN HOYRAT HAKSIZLIK”

  Bu haber 21 Agustos 2020, Cuma 18:41:19 eklenmitir.
PROF.DR. ÝLHAN ÇETÝN: “BANA YAPILAN HOYRAT HAKSIZLIK” Tekrar atanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yýldýz tarafýndan isitifasý istenen Týp Fakültesi Dekaný ve Rektör adayý olan Prof.Dr. Ýlhan Çetin çalýþma arkadaþlarýna bir mesaj göndererek; “Bana yapýlan bu hoyrat haksýzlýðýn önümüzdeki günlerde baþka arkadaþlarýma ve üniversite elemanlarýna da yapýlmamasý içindir mücadelem” ifadelerini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Tekrar atanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yýldýz tarafýndan isitifasý istenen Týp Fakültesi Dekaný ve Rektör adayý olan Prof.Dr. Ýlhan Çetin çalýþma arkadaþlarýna bir mesaj göndererek; “Bana yapýlan bu hoyrat haksýzlýðýn önümüzdeki günlerde baþka arkadaþlarýma ve üniversite elemanlarýna da yapýlmamasý içindir mücadelem” ifadelerini kullandý.

Prof.Dr. Ýlhan Çetin çalýþma arkadaþlarýna gönderdiði mesajýn tamamý þu þekilde; “Çok deðerli Dekan, Müdür ve  çalýþma arkadaþlarým. Fark ettiðiniz gibi ben gruplara yazý yazmam. Ancak bu defa kendimi zorunlu hissettim.  Rektörümüz Alim Yýldýz'ýn tekrar atanmasýný, hemen ertesi gün YÖK ve Sayýn Cumhurbaþkanýmýz'ýn kararýna saygým gereði mesaj atmak suretiyle kutladým ve hayýrlý olsun dileklerimi ilettim.

Dekan Yardýmcýsý arkadaþlarýmla Cuma günü toplanýp Salý veya Çarþamba günü randevu alýp kendilerini Týp Fakültesi Yönetimi olarak yüz yüze tebrik etme kararý aldýk.

Ortamda fitne çýkar  diye de belli bir süre üniversitede bulunmamak için izin aldým. Ancak 16 Aðustos pazar gecesi 23.15'de  bir Rektör Yardýmcýsý tarafýndan dekan yardýmcým,  17 Aðustos Pazartesi sabahý ise baþka bir rektör yardýmcýsý tarafýndan fakülte sekreterim aranarak benim 13.30 senato salonundaki toplantýya gelerek istifa edip etmeyeceðim sorulmuþtur. Daha sonra 11.34 de Rektörlük  özel kalemi beni Rektör Bey'in makamda beklediðini ifade ederek aradý. Makamýnda Rektör Bey diðer dekanlarýn istifa edeceðini belirterek benim de istifamý özel kalemine býrakmamý istedi.  Ben de Özel Kalem arkadaþýmdan kaðýt kalem isteyerek ve 4 yýllýk  kendi  yönetimlerine  verdiðim emeðimi hiçe sayan bu tavýrlara üzülüp sinirlenerek istifamý  oracýkta yazarak  sekreter Bey'e býraktým.

Bu görüþme esnasýnda Rektör bey kendisi hakkýnda dosya verdiðime dair üzerime atýlmýþ bir  iftirayý bana zikretti.  Ben de insanlýkla baðdaþtýrmadýðým ve hiçbir zaman hayatýmýn hiçbir anýnda aklýma bile gelmeyecek böyle bir iftirayý iletenlerin 24 saat içerisinde ortaya çýkarýlarak tarafýmla yüzleþtirilmesini arz  ettim.

Hakkýmý ancak o zaman helal edeceðimi bildirdim.  Kendisi tamam çabuk ulaþabileceðim birisi dediði halde bu saate kadar maalesef bu yapýlmamýþtýr. Sizlerin de duymuþ olabileceðini düþündüðüm ayný iftira farklý yerlerden de tarafýma iletilmeye baþladý.  Konuyu istiþare ettiðim arkadaþ ve dostlarýmla bu iftiranýn tamamen benim zorla istifa ettirilmeme meþruiyet kazandýrmak  ve itibarýmý zedelemek  için yapýldýðý kanaatine ulaþtýk. Ben de Salý günü Rektörlüðe ve YÖK'e istifamýn  iþleme konulmamasý konusunda dilekçemi verdim. Üzerime atýlmýþ, itibarýmý zedelemeye yönelik bu iftirayý atanýn  bulunup benimle yüzleþtirilinceye veya yönetimin beni istifaya  zorlamak ve istifamý kamuoyunda meþrulaþtýrmak için üzerime atýldýðýný kabul edene kadar mücadelem devam edecektir. Bana yapýlan bu hoyrat haksýzlýðýn önümüzdeki günlerde baþka arkadaþlarýma ve üniversite elemanlarýna da yapýlmamasý içindir mücadelem. Bu açýklamayý büyük kýsmýna çok saygý duyduðum ve sevdiðim siz çalýþma arkadaþlarýma beni yanlýþ  tanýtma çabalarýna ve itibarýmýn zedelenmesine müsaade etmemek için sizlerin zaman zaman Bu grupta yazdýðýnýz gibi "Kendime yakýþaný yaptýðýmý" bilmenizi istediðimden yazdým.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Ýntörn2
Ýntörn2
Ýlhan efendi 5 ay önce hoyratça haksýzlýðý alimle birlikte sen yapýyordun Allah büyüktür iþte. Ýnþallah ikinizde görevden alýnýrsýnýz hahaha.
Mehmet
...
Ýlhan bey sizde biraz gurur olsaydý dekanlýktan istifa edip rektörlüðe aday olurdunuz. Hem rektör oluyum, olamazsam dekanlýðým gitmesin. Yok öyle bir dünya. Halk okuyor neyin ney olduðunu.
Ýntör
intör
Hatýrla hatýrla 5 ay öncesini hatýrla.
etme bulma dünyasý
Hakettiniz bunu
Milletin ahýný alarak bizlere kötü muamele ederek siz bu davranýþý çoktan hakettiniz #eskidekan
mülayim
Sukut et
EEEE ilhaným ahaliyle üniversite yollarýnda holta atmaya benzemez. Burnundan kýl aldýrmýyordun iþine gelene yardým ediyordun iþine gelmiyeni baþýndan savýyordun bazende TELEFONLARA çýkmýyordu (tünele giriyordun) Vaktinde bir sana geldi yardým istedi sen baþýndan savdýn sonra biri geldi kuaðýna bir þeyler fýsýldadý sende gaza geldin sonuç sana söz verenler yarýyolda býraktý... Seni yarýyorda býrakaný sende bende alemde biliyor.. Su testisi su youlda kýrýlýr sen haline þükret emmii
cetin ceviz
tek dert sivas
tebrikler ilhan hoca rektor adaylarindan bir tek siz dik duruyorsunuz.Digerleri cekildi kenara dort yil sonra cikarlar piyasaya. Adamlar atandi bizden olmayanin burada isi yok mesaji veriyorlar. Dort yildir yapulanlar yetmedi bir dort yil daha es dost akraba alimi devam edecek biat etmeyenlere baski ve zulum devam edecek enes baha bicer kazi calismasi yapacak kafro ilanlari biat kulturune gore ayarlanacak daha neler neler ilhan hocaya yapilanlatda unutulup gidecek. gecen yil bunlsr bir suru insani istifaya zorladi ne oldu tekrar atandilar...vay be kendileri bile inanmiyrdu.sivas cumhuriyet universitesini 8 yil alim yildiz ve ekibi yonetiyr.soz bitmistir yekbas rektor yardimcisi olarsk bu sefer de akademik personele mobing yapar.helal olsun ismet yilmaz semiha ekinci habib soluk hilmi bilgin hakan akkas ve emegi gecen digerleri alim yildiz ilhan cetini dekan yaptim diye istifasini istiyr. siz rektor atattiginiz alim yildizdan hatalar yapinca istifa isteyebilir misiniz.
...
...
Ben Sivas'ta ikamet eden ancak bu bagýrtýnýzý Sivaslý biri olarak medyadan öðrendim. Bu açýklamayý da Üniversite camiasindan olmadýðýmý üstüne basa basa söylemek amacýyla yaptým. Ýlhan bey ne bekliyordu acaba. 4 yýl görev yapmýþsýnýz. Babanýzdan kalma koltuk mu saniyorsunuz. Zaten yeni bir yönetim görev baþlangýcýnda dönümünde sizde birazcýk etik ahlaki olsa Rektör bey yeni birileriyle yoluna devam etmek isteyebilir. Ha sizinle devam etmek isterse zaten yine görev almanizi ister.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.