Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
CHP infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuruyor

CHP infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuruyor

  Bu haber 22 MAYIS 2020, Cuma 12:34:28 eklenmitir.
CHP infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuruyor CHP infaz düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne esastan baþvuru hazýrlýðýný tamamladý. CHP’nin anayasa profesörü milletvekili Ýbrahim Kaboðlu tarafýndan hazýrlanan baþvuru dilekçesinin yaklaþýk 100 sayfadan oluþtuðu öðrenildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Dilekçede düzenlemenin hükümlü ile tutuklular arasýnda ve hükümlüler arasýnda ayrýmcýlýða neden olduðu, bu durumun da anayasada yer alan baþta eþitlik ilkesi olmak üzere pek çok temel ilkeyle çeliþtiði belirtiliyor.

Dilekçede toplam 69 maddeden oluþan infaz düzenlemesinin 17 maddesinin iptal edilmesi talep ediliyor. Dilekçedeki temel itirazlarý, düzenlemenin koronavirüs salgýný gerekçesiyle yapýlmasýna karþýn bütün tutuklu ve hükümlülerin yaþam hakkýný korumadýðý, eþitlik ve ayrýmcýlýk ilkelerine uygun olmadýðý oluþturuluyor.

Bu kapsamda baþvuruda infaz düzenlemesinin anayasanýn 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesi, 5. maddesinde düzenlenen devletin temel amaç ve görevleri, 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eþitlik ilkesi, 13. maddede düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin sýnýrlandýrýlmasý hükmü ve 17. maddede düzenlenen kiþinin dokunulmazlýðý ve yaþam hakký hükümlerine aykýrý olduðuna atýf yapýlacak.

Düzenlemenin af niteliði taþýdýðý ve anayasa göre en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiði için CHP düzenlemeyi þekil yönünden de AYM’ye götürmüþtü.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.