Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
BM'den flaþ koronavirüs açýklamasý: Geliþmemiþ ülkelere sýçrama ihtimalinden endiþeliyiz .

BM'den flaþ koronavirüs açýklamasý: Geliþmemiþ ülkelere sýçrama ihtimalinden endiþeliyiz .

  Bu haber 19 Subat 2020, Carsamba 01:49:07 eklenmitir.
BM'den flaþ koronavirüs açýklamasý: Geliþmemiþ ülkelere sýçrama ihtimalinden endiþeliyiz . Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çýkan ve dünyanýn çeþitli ülkelerine yayýlan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýnýnýn saðlýk sistemi zayýf ülkelere sýçramasýndan endiþe ettiðini söyledi. .

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Pakistan-Hindistan sýnýrýndaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapýnaðýný ziyaret eden Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptýðý açýklamada, Kovid-19 salgýnýndaki durumun þu an için kontrol altýnda olduðunu söyledi.

RÝSK ÇOK BÜYÜK
Guterres, salgýnýn saðlýk sistemi geliþmemiþ Afrika kýtasýndaki ülkeler gibi ülkelere sýçramasýndan endiþe duyduðunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazýr olmamýz lazým. Dünya Saðlýk Örgütü, böyle bir geliþme olduðunda nasýl müdahale etmesi gerektiði üzerinde çalýþýyor." ifadesini kullandý.

Ýdlib'de yaþanan insani krize de deðinen Guterres, Esed rejimine ateþkes çaðrýsýnda bulunarak, Türkiye, Ýran ve Rusya'nýn siyasi çözüm bulmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Guterres, Libya'daki iç savaþa iliþkin de BM'nin silah ambargosunun ihlal edildiðini belirterek, "Libya'da kaç farklý ülke silah ambargosunu ihlal ediyor ve bölgeye hem personel hem ekipman yolluyor?" diye sordu.

"AFGANÝSTAN'DA BARIÞ HERKESÝN YARARINA"

Guterres, aralarýndaki iliþkiler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin çalýþmalarýný kýsýtladýðý gerekçesiyle Çin, ABD ve Rusya'yý suçlayarak, "Kaosun dünyamýzý çok dengesiz bir hale dönüþtürdüðü riskli bir dönemde yaþýyoruz." dedi.

ABD ile Afgan Talibaný arasýnda yürütülen müzakerelerin bölgede uzun süredir devam eden istikrarsýzlýðý sona erdirmek için önemli bir þans olduðunu da kaydeden Guterres, "Bu barýþ þansýný kaçýrmamamýz gerekiyor. Milyonlarca Afgan yýllardýr sýðýnmacý hayatý yaþýyor. Barýþýn saðlanmasý ve Afganistan'ýn uluslararasý topluma entegre edilmesi herkesin yararýna." diye konuþtu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.