Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Tercih Eden Akademisyenlere Finans Desteði Saðlanacak

Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Tercih Eden Akademisyenlere Finans Desteði Saðlanacak

  Bu haber 16 KASIM 2019, Cumartesi 02:21:08 eklenmitir.
Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Tercih Eden Akademisyenlere Finans Desteði Saðlanacak Sivas’ta eðitime katký saðlamak amacýyla 'Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Akademik Personelinin Desteklenmesine Yönelik Protokol Ýmza Töreni' düzenlendi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Tarihi Valilik Binasý Dr. Hasan Canpolat Toplantý Salonunda düzenlenen programda, Sivas Valiliði himayelerinde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Hizmet Vakfý ile Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfýnýn katkýlarýyla Sivas'a kazandýrýlacak projenin detaylarý kamuoyuyla paylaþýldý. 
 
Akademisyenlere 2 Bin TL Destek

Projeyle Sivas’ta kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih edecek akademik personelin, üniversite bünyesinde istihdamýnýn saðlanmasý için ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný karþýlayacak maddi desteðin saðlanmasý amaçlanýyor. Bu kapsamda üniversiteyi tercih eden akademisyenlere 2020 yýlýndan baþlamak üzere 2025 yýlýna kadar her ay 2 bin TL ödeme yapýlacak. 
 
“Üniversitemizi 5 Yýl Boyunca Destekleyeceðiz”

Programda konuþan Vali Salih Ayhan, projenin Sivas’ýn eðitim hayatýna ivme kazandýracaðýný ifade ederek, "Cumhurbaþkanýmýza, milletvekillerimize, bakanlarýmýza, geçmiþten bugüne kadar hazýrlýk yapýp bu fikri olgunluða eriþtirenlere teþekkür ediyorum. Bu kapsamda Sivas Hizmet Vakfý mütevelli heyeti ile görüþerek 5 yýl boyunca Bilim ve Teknoloji üniversitemizi ve akademik personeli destekleyecek bir çalýþma hazýrladýk.  Akademisyenlere finans katkýsý olarak 5 yýl boyunca her ay 2 bin TL verilecek. Amacýmýz tüm kurumlarýmýzýn bu konudaki hassasiyetini ve duyarlýlýðýný kamuoyuyla paylaþmaktýr. Üniversitemizin fiziki yapýsýnýn bir an önce sisteme girmesini ve personel konusunda saðlýklý bir istihdam saðlanmasý için biz üzerimize düþeni yaparak personelimizi destekleyeceðiz.” dedi. 
 
1100 Öðrenciye Burs Verilecek.

Vali Salih Ayhan, Sivas Hizmet Vakfý tarafýndan üniversite öðrencilerine verilecek burslarla ilgilide açýklamalarda bulunarak, ilimizde okuyan 1100 öðrenciye her ay 200 TL burs verileceðini söyledi. Burs baþvurusu incelemelerinin tamamlandýðýný, önümüzdeki hafta burs almaya hak kazanan öðrencilerin de listelerinin yayýmlanacaðýný dile getiren Vali Ayhan, ödemelerin 25 Kasým’da yapýlacaðýný söyledi. 
 
“Ýnsana Yatýrým Yapmak Çok Önemli”

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul’da “Üniversitemizin akademik personelinin temin edilmesine yönelik hazýrlanan çalýþmayý çok önemli buluyorum. Asýl olan insana yatýrýmdýr. Üniversitemiz çalýþkan, genç, dinamik ve nitelikli akademisyenler olduðu sürece þehrimizin önünü açýlacak, bilimsel ve teknolojik araþtýrmalar yapacaktýr.” þeklinde konuþtu.


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.