Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
Trump'ýn azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açýk oturumlar baþladý

Trump'ýn azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açýk oturumlar baþladý

  Bu haber 13 KASIM 2019, Carsamba 21:10:42 eklenmitir.
Trump'ýn azil süreci: Kongre'de kamuoyuna açýk oturumlar baþladý Tanýklarýn dinleneceði oturumlarý Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi Ýstihbarat Komisyonu Baþkaný Adam Schiff yönetiyor

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ABD Baþkaný Donald Trump hakkýndaki azil sürecine yönelik soruþturmanýn kamuoyuna açýk bölümü Kongre'de baþladý. Tanýklarýn dinleneceði oturumlarý Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi Ýstihbarat Komisyonu Baþkaný Adam Schiff yönetiyor.

Soruþturma kapsamýnda, Trump'ýn siyasi çýkarlarý için Ukrayna Devlet Baþkaný Vladimir Zelenskiy'den iyilik yapmasýný ve kendisine yardým etmesini istediði iddialarý inceleniyor.

Schiff, soruþturmanýn açýlýþ sürecinde Zelenskiy'nin "siyasete yeni giren bir isim" olduðunu ve ABD ile iliþkilerini iyi tutmak istediðini ancak Trump'ýn kendi kiþisel çýkarý için "bir müttefikin kýrýlganlýðýndan faydalandýðýný" söyledi.

Sürecin ilk aþamalarýnda, kapalý oturumlar yapýlmýþtý. Bugün itibarýyla ise Temsilciler Meclisi'nde kamuoyuna açýk soruþturma süreci baþlamýþ oldu.

Azil soruþturmasýnýn baþlamasýna neden olan süreç, bir muhbirin Trump'ýn Zelenskiy ile yaptýðý telefon görüþmesinde kiþisel çýkarlarý için yardým ve iyilik istediðini iddia etmesiyle baþladý.

Daha sonra Beyaz Saray, görüþmeye katýlan yetkililerin tuttuklarý notlardan derlenmiþ olan konuþmanýn özet deþifresini yayýnladý. Bu deþifrede, Zelenski'nin ABD'den füze satýn almaya hazýr olduklarýný söylemesinin ardýndan Trump'ýn "Ancak ben de sizden bir iyilik istiyorum" dediði görülüyor.

Özete göre, Trump, ayrýca 2020 baþkanlýk seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayý eski Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'ýn oðluyla ilgili yolsuzluk soruþturmasý açmasý ve Ukrayna'nýn 2016 yýlýndaki baþkanlýk seçimlerine Crowdstrike adlý bir þirket üzerinden müdahale ettiði yönündeki soruþturmayý kapatmasýný istedi.

Schiff, açýlýþ konuþmasýnda, "Bu soruþturmalarýn hiçbirisi ABD'nin ulusal çýkarlarýna uygun deðil. Bununla birlikte her ikisi de Donald Trump'ýn kiþisel ve 2020 kampanyasýnýn çýkarlarýna uygun" dedi.

Schiff ayrýca, Kongre üyelerinden muhbirin kimliðini hiçbir þekilde açýklamamalarýný istedi.

Demokrat üye: Televizyondan canlý yayýnlanan bir tiyatro

Beyaz Saray Sözcüsü Stephani Grisham, Trump'ýn televizyonlardan canlý yayýnlanan bugünkü oturumu seyretmediðini söyledi.

Grisham, "Trump, Oval Ofis'te toplantýlar yapýyor. Ýzlemiyor, çalýþýyor" dedi.

Trump'ýn soruþturmanýn devam ettiði saatlerde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Komite'nin Cumhuriyetçi kýdemli üyesi Devin Nunes, soruþturmayý "Demokratlar tarafýndan sahneye konulan ve televizyondan canlý yayýnlanan bir tiyatro oyununa" benzetti.

Nunes, "Sahnelenen esas oyun olan Rusya hilesi sona erdi. Ve onun daha düþük maliyetli devam oyunu Ukrayna baþladý. Siyasileþmiþ bürokrasinin Amerikalýlarýn devlete duyduðu inanca çok ciddi zarar verdiðine dikkat çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum" dedi.

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililerin ifadelerine geçildi.

Bugün konuþacak olan iki diplomattan biri olan Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Ukrayna Masasý yetkilisi George Kent, ABD'nin iktidarý elinde tutanlarýn muhalifleri hakkýnda baþka devletlerden soruþturma yürütmesini isteyecek bir ülke olmamasý gerektiðini düþündüðünü aktardý.

Kent'in ardýndan ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor söz aldý.

Taylor, kendisinden sonra göreve getirilen eski Büyükelçi Marie Yovanovitch'in Beyaz Saray tarafýndan kenara itildiðini söyledi.

Taylor, "ABD'de politika yapma süreci iki kanaldan yürüyormuþ gibi duruyor: Bunlardan biri olaðan, diðeri ise oldukça olaðandýþ. Büyükelçi vekili olarak, düzenli ve resmi diplomatik süreçlerden sorumluydum. Ancak ayný zamanda yolum sýradýþý ve gayrýresmi karar alma süreçleriyle de kesiþti" dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.