Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
F-35'e parça üreten þirket, Türkiye'yi üretim zincirinden çýkarýyor

F-35'e parça üreten þirket, Türkiye'yi üretim zincirinden çýkarýyor

  Bu haber 24 Temmuz 2019, Carsamba 07:36:42 eklenmitir.
F-35'e parça üreten þirket, Türkiye'yi üretim zincirinden çýkarýyor Lockheed Martin, Türkiye'nin F-35 programýndan çýkarýlmasýnýn ardýndan Türkiye'de üretilen parçalarýn ABD'de üretilmeye baþlayacaðýný açýkladý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Þirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açýklandýðý toplantýda konuþan Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson, Mart 2020 itibarýyla Türkiye'nin üretim zincirinden çýkarýlmasýnýn planlandýðýný duyurdu.

Reuters'ýn aktardýðý geliþmeye göre Türkiye'de F-35'lere parça üreten þirketler Mart 2020'den itibaren bu üretimlerini sonlandýrmýþ olacak.

F-35 programýna dahil olan ülkeler arasýnda yer alan Türkiye, uçaklarýn kokpit göstergelerinden iniþ takýmlarýna kadar yüzlerce parçayý üretiyordu.

ABD, Türkiye'nin Rus yapýmý S-400 füzelerini almasý nedeniyle Ankara'nýn F-35 programýna katýlýmýný durdurmuþtu. Türkiye ise ABD'den Patriot sistemini almak istediklerini, bu satýþ gerçekleþmeyince Çin'den hava savunma sistemi almanýn planlandýðýný fakat bu þirket ABD yaptýrýmlarý listesine girince Rusya'dan S-400 almak zorunda kaldýðýný söylüyor ve yaptýrýmlara karþý çýkýyor.

ABD'nin bu kararý sonucu Türkiye'nin almayý planladýðý 100 uçak da Ankara'ya satýlmayacak.

Bu konuyla ilgili de bir bilgi veren Hewson, aralarýnda Polonya'nýn da yer aldýðý bazý ülkelerin bu uçaklarla ilgilendiðini duyurdu.

Reuters'a göre F-35 uçaklarý Lockheed Martin'in büyümesine en fazla katký veren ürünü oldu ve cirosunun üçte birini oluþturdu.

Þirket 2019'da 131 F-35 uçaðýný alýcý ülkelere teslim etmeyi planlýyor.

Türkiye'ye teslim edilen iki F-35 uçaðý ABD'de tutuluyor. Türk pilotlar ABD'ye giderek F-35'leri kullanmak için eðitim alýyordu ancak bu eðitimlerin de Temmuz sonunda bitirilmesi planlanýyor.

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu ise dün yaptýðý açýklamada Türkiye'ye F-35 jetlerinin verilmemesi durumunda Türkiye kendi savaþ uçaðýný üretecek teknolojiye kavuþana kadar baþka ülkelerden savaþ uçaðý alabileceðini duyurmuþtu.

F-35

Türkiye'den hangi þirket hangi parçalarý üretiyor?

F-35'in internet sitesinde Türkiye'de üretilen parçalarla ilgili þu bilgiler veriliyor:

  • 2004 yýlýndan bu yana programa destek veren Alp Havacýlýk, F-35 uçak gövdesi yapýsal parçalarý ve asambleleri, iniþ takýmý bileþenleri ve motor için F135 motoru titanyum entegre kanat rotorlarý üretiyor.
  • F-35 Elektro Optik Hedef Sistemi'nin parçasý olan geliþmiþ optik bileþenler için üretim yaklaþýmlarý geliþtirenveF-35 CNI Aviyonik Elektronik Arabirim Kontrol Cihazý üzerinde Northrop Grumman ile birlikte çalýþan ASELSAN ayrýca yakýn zamanda tam ölçekli üretim faaliyetlerini baþlatacak.
  • AYESAÞ þu anda iki temel F-35 bileþeni olan füze uzaktan kumanda arabirimi ve panoramik kabin ekranýnýn elektronik kartlarýnýn tek tedarikçisidir.
  • F-35 Elektrik Kablolarý ve Ara Baðlantý Sistemi'nin (EWIS) yüzde 40'ýný üretmekte olan FOKKER ELMO ayrýca, tüm merkezi bölüm kablo sistemleriyle TAI'yi destekleyecek. FOKKER ELMO ayrýca motor için, büyük bir kýsmý Ýzmir'deki tesislerinde üretilecek olan EWIS geliþtirecek.
  • 2005 yýlýndan bu yana F-35 eðitim sistemlerini destekleyen HAVELSAN, gelecekte Türk F-35 Entegre Pilot ve Bakým Eðitim Merkezi (ITC) ve Türkiye'deki ilgili eðitim sistemlerinin geliþtirilmesi için öncü bir rol üstlenmektedir.
  • 2005 yýlýndan bu yana F-35'i destekleyen KALE HAVACILIK, TAI ile birlikte F-35 uçak gövdesi yapýsal parçalarýný ve düzeneklerini üretiyor. Üç uçak tipinin de iniþ takýmý kilit asambleleri için Heroux Devtek'i tek tedarikçi olarak destekleyen Kale Havacýlýk ayrýca, motor donanýmlarýnýn üretimi amacýyla Ýzmir'de Pratt & Whitney ile bir ortak giriþim oluþturmuþtur.
  • 2004 yýlýndan bu yana F-35 Programý'ný destekleyen MIKES, British Aerospace Engineering (BAE) ve Northrop Grumman için F-35 uçak bileþenleri ve asambleleri saðlýyor.
  • ROKETSAN ve TUBITAK-SAGE birlikte, 5. nesil savaþ uçaðý F-35 uçaðýnda dahili olarak kullanýlacak hassas güdümlü Stand-off Füzesi'nin (SOM) geliþtirme, entegrasyon ve üretimini yürütüyor.                                                                                            
  • 2008 yýlýndan beri F-35 Programý'ný stratejik olarak destekleyen ve tüm F-35 uçaklarýnda kullanýlan donanýmlarý saðlayan TUSAÞ (Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayii), Northrup Grumman ile birlikte uçak orta gövdesi üretim ve montajý, kompozit dýþ kaplama ve silah bölmesi kapaklarý ile fiber kompozit hava giriþi kanallarýnýn üretimini yürütüyor. Havadan Yere Pilonlar ve adaptörler dahil F-35'in Alternatif Görev Ekipmanlarý'nýn (AME) yaklaþýk yüzde 50'sini üreten TUSAÞ, Pratt and Whitney ile imzaladýðý stratejik anlaþma doðrultusunda önümüzdeki dönemde FACO ve MRO&U için ülke ve bölgede lider konumu hedefliyor. TUSAÞ ayrýca Otonom Lojistik Global Destek (ALGS) sistemi kapsamýnda Türk Silahlý Kuvvetleri'nin organik depolarýný temsil etmek üzere seçilmiþtir.


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.