Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Hafik İlçesindeki Un Değirm
Sivas'ın Hafik ilçesindeki su değirmeni yaklaşık 150 yıldır dönerek, ade
Merkez Bankası faiz oranını
Merkez Bankası, yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 1
Doğalgaz ve elektriğe büyü
Enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynağın Reuters'e verdiği b
LPG'ye zam
LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısınd
Davutoğlu Sivas’ta partisin
GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir g
Erbil Emniyeti, Türk diplomata saldýrý düzenleyenlerden birinin kimliðini ve fotoðrafýný yayýnladý

Erbil Emniyeti, Türk diplomata saldýrý düzenleyenlerden birinin kimliðini ve fotoðrafýný yayýnladý

  Bu haber 19 Temmuz 2019, Cuma 00:31:19 eklenmitir.
Erbil Emniyeti, Türk diplomata saldýrý düzenleyenlerden birinin kimliðini ve fotoðrafýný yayýnladý Emniyet Müdürlüðü, söz konusu kiþi hakkýnda bilgiye sahip vatandaþlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çaðrýsý yaptý

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Iraklý yetkili makamlar, Erbil’de Türk diplomat Osman Köse'nin öldüðü saldýrýyý düzenleyenlerden birinin kimliðini açýklayarak fotoðrafýný yayýnladý. Erbil emniyet yetkilileri saldýrýyý gerçekleþtirenler birinin Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý “Mazlum Dað” olduðunu ve arandýðýný açýkladý. 1992 Diyarbakýr doðumlu Mazlum Dað'ýn Erbil'de çalýþtýðý da ifade edildi.

Soruþturmanýn devam ettiði ifade edilen emniyet müdürlüðü açýklamasýnda saldýrgan Mazlum Dað'ýn fotoðraflarý da paylaþýlarak þu bilgilere yer verildi:

"3 kiþinin hayatýný kaybettiði 17 Temmuz’daki terör saldýrýsýyla ilgili soruþturmamýz devam ediyor. ِ Aþaðýda fotoðrafý paylaþýlan þahsýn adý Mazlum Dað olup, 1992 Diyarbakýr doðumludur. Adý geçen þahýs hakkýnda yakalama kararý bulunmaktadýr. Suçlu þahýsla ilgili bilgi sahibi olan vatandaþlarýmýzýn en kýsa sürede emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini rica ediyoruz."

Dün öðlen saatlerinde Erbil’in merkezindeki bir restorana düzenlenen silahlý bir Türk diplomat ile 2 Irak vatandaþý hayatýný kaybetmiþti. Saldýrganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaþmýþtý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.