Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
En yetkili isim kötü haber verdi! 'Zam faturaya yansýyacak'

En yetkili isim kötü haber verdi! 'Zam faturaya yansýyacak'

  Bu haber 03 Nisan 2019, Carsamba 08:36:51 eklenmitir.
En yetkili isim kötü haber verdi! 'Zam faturaya yansýyacak' Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Gazi Ýpek, elektriðin toptan satýþ fiyatýna yapýlan zamla ilgili olarak “Fiyatlardaki artýþlar belli bir zaman diliminde faturaya mutlaka yansýyacaktýr” dedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK), 27 Mart'taki toplantýsýnda alýnan kararlarý  1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayýmladý.

Karara göre, elektrik üretim tesisleri için uygulanacak daðýtým bedeli 31 Aralýk 2017'den önce geçici kabul alan tesisleri için kilovatsaat (kWh) baþýna 3.6720 kuruþa, bu tarihten sonrasý için de 14.6879 kuruþa çýkarýldý.

Bu bedeller 1 Ocak'tan bu yana sýrasýyla 3.3060 kuruþ ve 13.2240 kuruþtu. Ayrýca EPDK, Elektrik Üretim AÞ'nin (EÜAÞ) görevli tedarik þirketlerine satacaðý toptan elektrik fiyatýný yüzde 37 artýrarak 17.2 kuruþa çýkardý.

EPDK: FATURAYA YANSIMAYACAK

Özellikle toptan fiyatlarýn artýþý tüketici elektriðiyle ilgili zam tartýþmasýna neden olurken EPDK yaptýðý açýklamada "Elektrik fiyatlarýný oluþturan çok sayýda unsur bulunuyor. Bunlardan bazýlarý dönemsel olarak artýþ yönünde, bazýlarý ise azalýþ yönünde deðiþebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileþenlerinde bazý deðiþmeler olmakla birlikte vergi, fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansýyan fiyatlarda herhangi bir deðiþiklik veya zam kesinlikle söz konusu deðildir. Açýklama doðrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasýna yansýyan bir artýþ, bir zam yoktur" ifadesini kullandý.

'BÝR ÞEKÝLDE YANSIYACAKTIR'

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakýr'ýn haberine göre, Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Gazi Ýpek ise toptan satýþ tarifesindeki deðiþikliðe dikkat çekerek "Þu anda direkt tüketiciye yansýyan bir þey yok. Ancak bir þekilde yansýtýlacaktýr. Fiyatlardaki artýþlar belli bir zaman diliminde faturaya mutlaka yansýyacaktýr" diye konuþtu.

'ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEKÝ TARÝFELERE YANSIMASI KAÇINILMAZ OLUR'

Elektrik Mühendisi Olgun Sakarya da, haziran veya sonrasýnda mutlaka zam geleceðini vurguladý. Sakarya, "Þu an için faturalarda artýþ yok. Ancak EÜAÞ'ýn toptan satýþ fiyatlarýný artýrmasý bir sonraki dönemdeki enerji bedellerine yansýr. Üçüncü çeyrekteki tarifelere yansýmasý kaçýnýlmaz olur. EÜAÞ'ýn toptan satýþ fiyatlarý enerji maliyetlerini etkileyeceði için 3. çeyrekte mutlaka yansýmasý olacaktýr. Yani 3 ay sonra. Bu arada bir artýþ yapýlmazsa" dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.