Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Sanayisinde Uzmanlaþacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Sanayisinde Uzmanlaþacak

  Bu haber 19 Mart 2019, SALI 19:52:40 eklenmitir.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Sanayisinde Uzmanlaþacak SÝVAS Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kente kazandýrýlan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin savunma sanayisinde uzmanlaþarak hizmet vereceðini söyledi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SÝVAS Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kente kazandýrýlan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin savunma sanayisinde uzmanlaþarak hizmet vereceðini söyledi. 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, kentte görev yapan yazýlý ve görsel medyanýn temsilcileri ile bir araya geldi. Rektörlük binasýnda basýnla buluþan Rektör Kul, Sivas'a kazandýrýlan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluþ çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Geçici olarak daha önceden Teknokent olarak kullanýlan binaya yerleþtiklerini ve burada bir süre idari hizmet vereceklerini söyleyen Kul, eðitime kýsa süre içerisinde baþlayacaklarýný söyledi. Rektör Kul, üniversitenin ilk olarak Eylül ya da Þubat ayýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi vermeyi planladýðýný ifade etti. Yeni kampüs alaný inþaatýnýn bitirilmesiyle de 2 yýl içinde lisans eðitimlerine baþlayacaklarýný vurguladý.

'TEMEL HEDEF, SAVUNMA SANAYÝ'

Yeni üniversitenin hedefleri hakkýnda bilgi veren Prof.Dr. Kul, "Yeni üniversitemizin savunma sanayide uzmanlaþmasý için bir protokol çerçevesinde ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluþlarý ile görüþmeler yapýyoruz. Bu projeleri gerçekleþtirebilmek için nitelikli akademisyenlere ihtiyacýmýz var. Çeþitli ziyaretler yaptýk. Görüþmelerimiz olumlu sonuçlanýyor. Bu hem Sivas hem de ülke için faydalý olabilecek bir þey. Savunma sanayi kuruluþlarýnýn Ar-Ge çalýþmalarýný tek baþýna yürütmeleri mümkün deðildir. Onlar da kendilerine destek verebilecek üniversite paydaþlarýný istiyorlar" dedi.

'ODTÜ'DEN DESTEK ÝSTEDÝK'

Savunma sanayide yeni kurulan üniversitelerin daha etkili olacaðýný vurgulayan Kul, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni kurulduðu için böyle bir yapýlanmaya gitme imkaný var. Þu anda sýfýrdan temiz bir sayfayla baþlýyoruz. Bu ancak sýfýr kurulan bir üniversitede oluþabilir. Var olan bir üniversitenin yapýsýný bu alana dönüþtürmek neredeyse imkansýzdýr. Bu kapsamda nitelikli akademisyen, yani savunma sanayisinde çalýþacak akademisyenleri temin için de çalýþmalarýmýzý yaptýk. Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) nitelikli akademisyen konusunda yardým ve destek istedik. Buradan doktorasýný yeni tamamlamýþ öðretim üyelerine talip olduðumuzu söyledik" diye konuþtu.

UZAY BÝLÝMLERÝNDE TÜBÝTAK'LA ÝÞBÝRLÝÐÝ

Amaçlarýnýn ses getiren bir üniversite olduðunu ve hem yurtdýþýna hem de yurtiçinde nitelikli akademisyen için çaðrýlarda bulunduklarýný söyleyen Kul, "Üniversitemiz 3 fakülteden oluþuyor. Bir enstitü, bir yüksek okul  ve bir de meslek yüksek okulundan oluþuyor. Fakültelerimiz 3 tane Havacýlýk ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve içerisinde kurulacak bölümler Havacýlýk Mühendisliði ve Uzay Bilimleri Mühendisliði'dir. Uzay Bilimleri çok önemlidir. Ülkemiz bu konuda biraz geride kaldý. Bu alanda hýzla Türkiye'nin de yol almasý lazým. Biz de TÜBÝTAK Uzay'la görüþmelerimizi yaptýk. Onlarla iþbirliði yapacaðýz" ifadelerini kullandý. ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
..
..
Rektörü ne yapmýþ ki. Üniversitesi ne yapacak. Aldýðý personelleri kendimi seciyor
asd
hahaha
hangi hocalarla ve altyapýyla olacakmýþ o.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.