Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
DÜNYA BOKSUNUN KALBÝ YÝNE ÝSTANBUL'DA ATTI

DÜNYA BOKSUNUN KALBÝ YÝNE ÝSTANBUL'DA ATTI

  Bu haber 29 Ocak 2011, Cumartesi 02:47:35 eklenmitir.
DÜNYA BOKSUNUN KALBÝ YÝNE ÝSTANBUL\'DA ATTI Türkiye Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç ve Türkiye Boks Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren'in büyük katkýlarý sonucunda, danya boksunun kalbi, Ýstanbul'da atmaya devam ediyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türkiye Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç ve Türkiye Boks Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren'in büyük katkýlarý sonucunda, danya boksunun kalbi, Ýstanbul'da atmaya devam ediyor.

mehmet_riza_g_leren.jpg

mehmet_riza_g_leren__2_.jpg

mehmet_riza_g_leren__4_.jpg

mehmet_riza_g_leren__5_.jpg

mehmet_riza_g_leren__8_.jpg

mehmet_riza_g_leren__9_.jpg

mehmet_riza_g_leren__10_.jpg

mehmet_riza_g_leren__12_.jpg

Bu doðrultuda, Türkiye Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç'in davetiyle Türkiye'de bulunan Avrupa Boks Federasyonu'na baðlý çok sayýda ülkeden yönetici, Türkiye Boks Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren'in evsahipliðnde düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi.

mehmet_riza_g_leren__13_.jpg

mehmet_riza_g_leren__15_.jpg

mehmet_riza_g_leren__16_.jpg

mehmet_riza_g_leren__17_.jpg

mehmet_riza_g_leren__18_.jpg

Ýstanbul'un seçkin balýk lokantalarýndan biri olan Yeniköy Deniz Park Restaurant'ta düzenlenen yemeðe, AÝBA Ýcra Kurulu Baþkaný Fransýz Humbert Furgoni, Türkiye Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç ve Türkiye Boks Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren'in  yaný sýra, dünyanýn birçok ülkesinden boks sporuna katký saðlamýþ ve saðlamakta olan çok sayýda yönetici katýldý.

mehmet_riza_g_leren__19_.jpg

mehmet_riza_g_leren__20_.jpg

 

mehmet_riza_g_leren__21_.jpg

mehmet_riza_g_leren__22_.jpg

mehmet_riza_g_leren__23_.jpg

mehmet_riza_g_leren__26_.jpg

mehmet_riza_g_leren__27_.jpg

Deniz Park Restaurant'ýn, her biri birbirinden lezzetli deniz mahsullerinden oluþan mönüsü ve eþsiz Boðaziçi manzarasý karþýsýnda büyülenen katýlýmcýlar, daha sonra ise; profesyonel Türk Boksu'na bugüne kadar çok büyük eserler kazandýrmýþ olan iþadamý Saadettin Saran tarafýnan, Ýstanbul Darüþþafaka Ayhan Þahenk Spor Salonu'nda düzenlenen 'Uluslararasý Turnuva'yý izledi.

mehmet_riza_g_leren__28_.jpg

mehmet_riza_g_leren__29_.jpg

mehmet_riza_g_leren__31_.jpg

mehmet_riza_g_leren__32_.jpg

mehmet_riza_g_leren__33_.jpg

 

Gece dolayýsýyla haer merkezimize özel açýklamalrada bulunan Türkiye Boks Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren, Türkiye'nin, amatör sporlarla ilgili olarak dha önce yaþadýðý büyük sýkýntýlarý, iþini iyi yapan yöneticilerle aþmaya baþladýðýna dikket çekerek, 'Her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Türk Boksu, Eyüp Gözgeç gibi bir baþkan bulduðuna her fýrsatta þükretmelidir. Bakýn, iki haftadan kýsa bir süre önce, AÝBA Genel Baþkaný Dr. Ching-Kuo Wu Ýstanbul'daydý. Þimid de, yine AÝBA'dan, Ýcra Kurulu Baþkaný Humbert Frugoni Ýstanbul'da. Tabii Avrupa'dan, dünyadan elliden fazla bos yöneticisi burada. Bu Türk Boksu adýna ne kadar gurur verici asla tahmin edenezsiniz' diye konuþtu.

mehmet_riza_g_leren__34_.jpg

mehmet_riza_g_leren__35_.jpg

mehmet_riza_g_leren__36_.jpg

mehmet_riza_g_leren__40_.jpg

 

Türkiye Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç'in, Türk Boksu adýna dünya ç apýndaki giriþimlerinin meyvelerini bu yolla kýsa zamanda verdiðinin herkes tarafýnan takdir edilmesi lazým gelidðin de yineleyen Türkiye Boks Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren, sözlerine þöyle devam etti:

mehmet_riza_g_leren__41_.jpg

mehmet_riza_g_leren__42_.jpg'Buraya sadece bir turist gibi gleip, konuðumuz olup, tarhi yerleri gezerek,  Türk Mutfaðý'ný tadarak, Boðaziçi'ni, Kapadokya'yý ya da yazlýk beldeleri gezmiyorlar. Türkiye'de boksun kýsa zamanda nerelere geldiðini, Türkiye'deki salonlarda, boksa nasýl bir ilginin olduðunu, salonlardaki elektronik aksamýn ne kadar ileri boyutlarda olduðnuu da görüyorlar. Bu Türkiye adýna muhteem bir tanýtýmdýr ve Türkiye adýna gurur vericidir. Tabii ki çok daha iyilerini de baþaracaðýz. Tabii ki çok daha iyilerini baþarmak için, çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Zira biliyoruz ki, uluslararasý müsabakalara katlan her bir sorcumuz, dünyada bir Türk olarak Türkiye'yi temil etmektedir. Bu da bir milli þuurdur, biz de bu milli þuuru, bir milli görev adlederek, bir milli görev sayarak; boks adýna, Türk Boksu adýna; elimizden ne gelirse yapmayý sürdüreceiz...'

mehmet_riza_g_leren__43_.jpg

Öte yadan iþadamý Saadettin Saran tarafýnan, Ýstanbul Darüþþafaka Ayhan Þahenk Spor Salonu'nda düzenlenen 'Uluslararasý Turnuva'yý  izleyenler arasýnda, sanatçý Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti ile þakrýcý Zeynep Yýmaz da yer aldý. Bu arada, salondaki çetin mücadeleleri, tüm dünyaya canlý olarak yaynýlayan Saran Medya'nýn son teknoloji ürünü cihazlarla dolu ekipmanlarý da, herkes tarafýndan hayranlýkla karþýlandý.
 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL/TÜRK HABERLERETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.