Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
2022 vergilerinin ayrıntılar
TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifi ile gelecek yıl kimin hangi harca
Türk Yoğun Bakım Derneği
Koronavirüs vakalarında son dönemde yükseliş dikkat çekiyor. Yoğun bakım
Motorine bir büyük zam daha.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiya
Erdoğan'ın avukatlarından '
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet idd
Dolarda yeni zirve
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dolar 9,2950 liraya kadar
RÜZGAR EKEN FIRTINA BÝÇER !

RÜZGAR EKEN FIRTINA BÝÇER !

  Bu haber 24 Mart 2018, Cumartesi 16:26:16 eklenmitir.
RÜZGAR EKEN FIRTINA BÝÇER ! 1980 sonrasý kurulan Anavatan Partisinin kuruluþ imzasýný atan ikinci kiþi Hüsnü Doðan’dýr

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

1980 sonrasý kurulan Anavatan Partisinin kuruluþ imzasýný atan ikinci kiþi Hüsnü Doðan’dýr. Bakanlýk görevinde de bulunan Hüsnü Doðan Ýstanbul il baþkanlýðýna Semra Özal’ýn getirilme istemine karþý çýktýðý için azledilmiþtir. Turgut Özal ilgili için yaptýðý bir savunma konuþmasýnda “Yetim Hüsnü”  sözünü kullanmýþtýr.Dik duruþ sergileyen bu tip insanlarýmýzýn yanýnda birde kendisini ve yakýnlarýný kurtarmaya  çalýþan insanlarýmýzda mevcuttur.

Ýþletme alanýnda lisans ve lisansüstü eðitimini yapan kiþi zamanýnda saðlýk alaný ile ilgili bir fakülteye Yardýmcý Doçent olarak atanmýþtýr. Daha sonra ise 24.11.2016 tarihinde kurulan alaný ile hiç alakasý olmayan iþitme ve denge bozukluklarýnýn öncelikle önlenmesi, gerçekleþtikten sonra ise tanýlanmasý ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalýna bölüm baþkaný olarak atanmýþtýr. Bölüm baþkaný olarak ders yükünün düþük olmasý ve baþkaca avantajlardan faydalanmýþtýr.

Yüksek oranda kredi yurtlar memuriyet tecrübesi bulunan ilgili Rektör adaylarýndan Faruk Kocacýk Fakülteleri gezdiðinde oda açarak özel görüþmeler yapmýþ, Alim Yýldýz’ýn Rektör olmasý ile emin adýmlarla yürümeye devam etmiþtir. Rektör danýþmaný olan ve akçeli kurslarýn verildiði Cüsem’e müdür olan þanslý þahýs son günlerde Döner Sermaye ile ilgili kitaplarla dolaþtýðý bilgilerine ulaþýlmýþtýr. Batýk durumda olan Üniversitenin döner sermaye sistemini ayaða kaldýrýp, kaldýramayacaðý merak edilmektedir.

Çöküþ içinde olduðu halkýn tüm katmanlarýnca dillendirilen yönetimden ümidini kestiði düþünülen ve aldýðý eðitimle ilgisiz bir birimde çalýþan Dr.Öðretim Üyesi’nin ve eþinin Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesine kazandýrýlmasý için çalýþmalar yapýldýðý, yakýnda çýkacak adrese teslim ilan ile ilgili Dr.Öðretim Üyesi ve eþinin engin bilgilerinden artýk Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi‘nin faydalanacaðý dillendirilmektedir.

Kendisi ve eþi için gelecek planlarý yapan, çok can yaktýðý belirtilen, görevdeki rektörün beyin takýmýnda yer aldýðý düþünülen büyük danýþmana baþarýlar diliyoruz.

Evet bir gün gelir;

Rüzgar eken fýrtýna BÝÇER !
ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Selim
Kýrkbirinci
Kýrkbirincilerle geziyordu enis kardeþim, o zaman ki dekan Kartal bunlarý alacaktý fakülteye ama oyaladý, þimdi gelecekler, enis abim çok kýzgýn kartala, haklý tabi çok oyaladý dekan, fakülte de zaten köy çadýrýna döndü nerde toplama týrt adam var myo’lardan geçiyor ve geçmeye çalýþýyor, yakýnda fakülteyi myo’lardan birine baðlarlar, bitik
Hakan
Ýnan
Atatürkçü çocukluk arkadaþlarý olmasýna raðmen, Atatürkçü düþmaný olduðunu duydum.Üzüldüm.
.
.
Yanlýþlýk olmasýn, adaletli ve hakkaniyetli davranacaðýz diye sözler veren arkadaþlar deðilmiydi bunlar. Devletin bir kadrosunu almýþken bir kadro daha alýp eski kadrolarý yakarak, o dönemde bunlarla yarýþanlarýn haklarýný yemiþ olmayacaklarmý.
.
.
Doçentlik için gerekli yabancý dil barajýný bir türlü geçemeyen, darende esnafý zihniyetine sahip bir arkadaþýmýzdýr, ne diyelim yolu açýk olsun, hep olduðu gibi.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.