Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
Sivasspor'a Robinho tepkisi: "Burada yeterince tecavüz suçlusu var"

Sivasspor'a Robinho tepkisi: "Burada yeterince tecavüz suçlusu var"

  Bu haber 25 Ocak 2018, Persembe 13:57:23 eklenmitir.
Sivasspor'a Robinho tepkisi: Robinho'nun Sivasspor'a transferi, Brezilyalý futbolcunun Ýtalya'da hüküm giydiði suçtan dolayý tepki çekti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cinsel Þiddet ile Mücadele Derneði, Ýtalya'da tecavüzden dolayý hapis cezasý alanRobinho'nun Sivasspor'a transfer edilmesini kýnayan bir bildiri yayýnladý.

Açýklamada þu ifadelere yer verildi:

Ýtalya’da bir kadýna tecavüzden 9 yýl hapse mahkum edilen Brezilyalý futbolcu Robinho’yu transfer ederek anlaþma imzalayan Sivasspor’u kýnýyoruz.

2017 yýlýnda dünyada taciz, tecavüz, istismar vb. beyan ve ifþalarla bir çok siyasetçi ve ünlü istifa etti, çeþitli yaptýrýmlarla karþýlaþtý. Beyanlarýn bile istifaya yettiði bir dönemde, tecavüzden hüküm giymiþ bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meþrulaþtýrmaktýr, büyük bir sorumsuzluk örneðidir.

Sivasspor’un imzaladýðý sözleþmeye futbolcunun “cezasý kesinleþince sözleþmesinin feshedileceði” yönünde bir madde koydurmasý, hem “davalar nasýlsa yýllarca sürer” kurnazlýðý, hem de kiþinin bu þekilde adaletten kaçmasýna aracý olmaktýr. Sivas Spor bu hareketiyle Türkiye’nin tecavüz suçlularýnýn korunup kollandýðý bir yer olma konusunda dünya çapýndaki bilinirliðini iyice artýrmýþ bulunmaktadýr. En üst kademeden en alt kademeye, tecavüzcülerin affedilmesi için önerilen yasalardan, uluslararasý anlaþmalarýn ihlal edildiði uygulamalara, tribünlerde çalýnan marþlardan, tecavüzü öven-meþrulaþtýran canlý yayýn þakalarýna kadar, ülkede tecavüz kültürünün oluþup yerleþmesinde kendileri de pay sahibidir.

Sivasspor’dan beklentimiz bu sporcuyu almaktan derhal vazgeçerek kadýnlardan ve kamuoyundan, özellikle destekçileri olan taraftarlardan özür dilemeleri, hem altyapýsýna hem de Türkiye’deki tüm sporculara örnek olarak kadýna yönelik þiddete tolerans göstermeyeceklerini açýklamalarý, cinsel þiddetle mücadele eðitimleri almalarý, TFF’ye taahhüt ettikleri çocuk koruma programýna da uygun hareket etmeleridir.

Bizler, her alanda olduðu gibi futbol alanýnda da cinsel þiddet suçlarýnýn takipçisi olmaya devam edeceðiz, futbol ve spor sevgisi bahane edilerek bu suçlarýn üzerinin örtülmesine izin vermeyeceðiz. Yasal boyutta da gerekenin yapýlmasý için bütün adýmlarý atacaðýmýzý, Sivas milletvekilleri de dahil olmak üzere Ýl Spor Müdürlüðü ve Futbol Federasyonu nezdinde de giriþimde bulunacaðýmýzý buradan kamuoyuna bildiriyoruz.

Hürriyet GazetesiETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.