Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Sivas BBP Sývas Il Baskaný Ugur Bulut'un Açýklamasý

Sivas BBP Sývas Il Baskaný Ugur Bulut'un Açýklamasý

  Bu haber 10 Mart 2017, Cuma 21:42:42 eklenmitir.
Sivas BBP Sývas Il Baskaný Ugur Bulut'un Açýklamasý BBP Sivas Ýl Baþkanlýðý'ndan referandum açýklamasýBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas Ýl Baþkaný Uður Bulut, partisinin genel merkezinin aldýðý referandum kararýyla ilgili il yönetimi ile deðerlendirme toplantýsý yaptýktan sonra kararlarýný açýklayacaklarýný söyledi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas Ýl Baþkaný Uður Bulut, partisinin genel merkezinin aldýðý referandum kararýyla ilgili il yönetimi ile deðerlendirme toplantýsý yaptýktan sonra kararlarýný açýklayacaklarýný söyledi. Bazý sosyal medya hesaplarýndan yapýlan Destci'nin kararýný eleþtiren paylaþýmlarýn kendileriyle ilgisi olmadýðýný söyledi.

BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici'nin, partisinin 16 Nisan'da yapýlacak referandum da 'evet' diyeceðini açýklamasýnýn ardýndan BBP Sivas Ýl Baþkaný Uður Bulut, il yönetimi ile verilen kararý deðerlendirme toplantýsý yaptýktan sonra açýklayacaklarýný söyledi. Genel Baþkan Destici'nin açýklamasý sonrasý, sosyal medyada BBP Sivas adý ile yapýlan ve 'Evet' kararýný eleþtiren ve genel baþkaný yok hükmünde gösteren paylaþýmlarla il baþkanlýðýnýn ilgisinin bulunmadýðýný dile getirdi.

"PARTÝLÝLERÝMÝZÝN GÖRÜÞÜ BÝZÝM ÝÇÝN ÖNEMLÝDÝR"

Partisinin genel merkezinin verdiði referandum kararý hakkýnda il yönetimi ve partilileriyle deðerlendirme yapacaklarýný söyleyen Ýl Baþkaný Uður Bulut, "Genel merkezimiz referandum la ilgili böyle bir açýklama yaptý. Biz il baþkanlýðý olarak arkadaþlarýmýza mesaj yoluyla bir deðerlendirme toplantýsý yapacaðýmýzý söyledik. Genel merkezin yaptýðý açýklamayý yönetim kurulu ve tüm teþkilatlarýmýzla birlikte deðerlendireceðiz. Bugün kendilerinin açýklama yapmasý üzerine 'BBPSivas' adlý bir Twitter hesabýndan il teþkilatýmýzýn görüþüymüþ gibi sanal ortamda bizim adýmýza bir söylem yayýldý. Biz bununla ilgili yasal iþlemi baþlattýk. Partimizin il baþkanlýðýnýn görüþü belli olmasýna raðmen genel merkez böyle bir açýklama yaptý. Fakat biz arkadaþlarýmýza, yönetim kurulu üyelerimize tüm baskýlara raðmen bu süreçte BBP'de yöneticilik yapmýþ kardeþlerimize önem verdiðimizden dolayý deðerlendirme toplantýsý yapacaðýz. BBPSivas adlý Twitter hesabýndan yapýlan açýklama bana ait deðildir. Bunu art niyetli buluyorum. Twitter hesabýnýn kime ait olduðunu bilmiyoruz. Bulmaya çalýþýyoruz. Bununla ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvuracaðýz. Arkadaþlarýmýzýn, partililerimizin görüþü bizim için önemlidir" ifadelerini kullandý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.