Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
“LG G4 ile Mükemmel Görün, Mükemmel Hisset”

“LG G4 ile Mükemmel Görün, Mükemmel Hisset”

  Bu haber 29 Nisan 2015, Carsamba 15:28:59 eklenmitir.
“LG G4 ile Mükemmel Görün, Mükemmel Hisset” LG Electronics en iddialý telefonu LG G4’ü tüm dünyayla ayný anda Ýstanbul’da tanýtt

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

HABER : AYDAN ALKAP

 

LG Electronics New York, Londra, Paris, Singapur, Seul ve Ýstanbul olmak üzere altý büyük þehirde eþ zamanlý olarak gerçekleþtirdiði etkinliklerle bugüne kadarki en iddialý akýllý telefonu LG G4’ü tanýttý.

Tüm dünyanýn merakla beklediði LG Electronics’in amiral gemisi LG G4, dünya çapýnda altý büyük þehirde yapýlan etkinliklerle tanýtýldý. Ortadoðu ve Afrika Bölgesini de kapsayacak þekilde Ýstanbul’da gerçekleþtirilen basýn toplantýsý, LG Electronics MEA (Ortadoðu ve Afrika) Bölgesi Baþkaný Kevin Cha’nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho’nun LG G4’ü basýn mensuplarýyla tanýþtýrmasýnýn ardýndan LG Electronics Türkiye Mobil Ýletiþim Satýþ Bölüm Baþkaný Ufuk Gürsoy’un detaylý ürün sunumu ve basýn mensuplarýnýn LG G4’ü yakýndan deneyimlemesi ile son buldu.

LG Electronics Orta Doðu ve Afrika Bölgesi Baþkaný Kevin Cha gerçekleþtirdiði açýlýþ konuþmasýnda bu sene de dünyayla eþ zamanlý olarak Ýstanbul’da LG G4’ü tanýtmaktan duyduðu mutluluðun altýný çizdi. Ardýndan sahneye çýkan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho herkesin dört gözle beklediði LG G4’ü katýlýmcýlarla buluþturdu. Konuþmasýnda LG’nin inovatif liderliði kapsamýnda, LG G4 için çok daha profesyonel özellikler geliþtirdiklerini belirten Cho: “Bu ürünü geliþtirirken üzerine yoðunlaþtýðýmýz en önemli konu, LG G4’ün kullanýcýlara nasýl bir deðer saðlayacaðý sorusu oldu. Bu sorunun cevabýný bulmadan elde edeceðimiz tek þey; sadece metal ve camdan oluþan bir yýðýn olacaktý. Konu akýllý telefon tasarýmýna geldiðinde, tasarýmýn ayný zamanda kullanýþlý ve kiþinin hayat tarzýna deðer katacak nitelikte olmasý en önemli unsurdur. Kendimizi adeta zarafet ve rahatlýðý gösteren, el yapýmý hissi veren bir ürün yaratmaya adadýk” þeklinde konuþtu.

LG G4 ile ilgili yaptýðý ürün sunumunda G4’ün inovatif özelliklerini ayrýntýlý bir þekilde anlatan LG Electronics Türkiye Satýþ Bölüm Baþkaný Ufuk Gürsoy ise “Akýllý telefonlar gün geçtikçe düz ve tek tip metal levhalara dönüþtü. Bildiðiniz gibi bizim tüm kullanýcýlarýmýza verdiðimiz “Hayatý Güzelleþtiren Yenilikler” üzerine bir sözümüz var. Bundan dolayý LG G4 ile insan doðasýna çok daha uygun ve çok daha güzel bir akýllý telefon yaratmayý amaçladýk. Deri malzemesindeki doðal dokular ve renkler LG G4’ü eþsiz kýlan unsurlar. Telefonu elinize aldýðýnýzda zamanla siz de bu farký anlayacaksýnýz.” þeklinde konuþtu. LG G4’ün teknik özelliklerinden de bahseden Gürsoy, “LG G4 0.6 saniyede kamerasýný aktif hale getirebiliyor. Ayrýca F1.8 diyafram aralýðý ile LG G4 ilk defa DSLR fotoðraf makineleriyle yarýþýr hale geliyor. LG G4’ün IPS Quantum ekranýnýn sunduðu mükemmel renklerle artýk anýlarýnýzý tam da olduklarý gibi hatýrlayacaksýnýz” þeklinde konuþtu.

Yeni LG G4 kullanýcýlarýna güven veren zarafet, eþsiz bir görsel deneyim ve insan odaklý kullanýcý deneyimleri sunuyor. LG G4, bir önceki LG G3’ten yüzde 80 daha çok ýþýk alabilen F1.8 diyafram aralýðýndaki özel lensiyle, akýllý telefonlarda daha önce görülmemiþ kalitede bir kameraya sahip. IPS Quantum teknolojili ekraný ve zarif kavis tasarýmýyla mükemmel bir görsel deneyim sunuyor.

 

Güven veren zarafet

LG G4’ün fark yaratan özelliklerinin en baþýnda altý farklý renkte ve tamamen el iþçiliðiyle üretilen orijinal deri arka kapaðý geliyor. Derilere uygulanan vaketa süreci ise büyük ustalýk isteyen geleneksel yöntemler uygulanarak yapýlýyor. Aðýr kimyasal maddeler kullanýlmadan çevreci þekilde üretilen deri malzeme bu sayede kolayca geri dönüþtürülebiliyor. LG G4 deri dýþýnda, saf Seramik Beyazý, Metalik Gri ve Parlak Altýn seçenekleriyle de kullanýcýlarýn beðenisine sunuluyor.

LG G4 tüm gövdesini kaplayan zarif kavis tasarýmýyla sunduðu benzersiz çizgilerin de ötesinde, yere düþtüðünde kýrýlmalara karþý düz tasarýmlý telefonlara göre yüzde 20 daha dayanýklý. Tasarýmýndaki bu zarif kavisi, kullanýcý arayüzüne de yansýtan LG G4’te simgeler çok daha yumuþak hatlara ve dairesel kenarlara sahip.

Eþsiz görsel deneyim

LG G4, 16 Megapiksel kamerasýyla her türlü ýþýk altýnda mükemmel fotoðraflar yakalamanýza olanak saðlýyor. Bu mükemmel kamera F1.8 diyafram aralýðý ile yüzde 80 daha fazla ýþýk yakalýyor. OIS 2.0 teknolojisiyle az ýþýklý ortamlardaki performansýný çok daha ileriye taþýmakla kalmayýp, görüntü sabitleme aralýðýný X-Y düzleminde iki dereceye çýkarýyor ve ilk defa eklenen Z düzlemiyle bir önceki OIS+ teknolojisinin performansýný da ikiye katlýyor.

Yeni LG G4’ün kamerasýndaki Manuel Mod ise kullanýcýlarýn, pozlama süresi, ISO, odaklama ve beyaz ayarý gibi parametreleri en ince ayrýntýsýna kadar düzenlemesine imkan veriyor. Ayný zamanda profesyonel fotoðrafçýlar için dosyalarýn hem RAW hem de JPEG formatýnda kaydedilebilmesine olanak tanýyor. LG’nin görsel mükemmellik konseptiyle sunduðu en önemli özelliklerden olan Renk Spektrum Sensörü (CSS) teknolojisi ise akýllý telefonlarda bir ilki gerçekleþtirerek nesnelerden yansýyan ýþýðý kýzýlötesi algýlayýcýlarla belirliyor ve aynen gözümüzün gördüðü þekilde fotoðrafa aktarýyor. 8 Megapiksel’lik ön kamerasý ile LG G4, kullanýcýlarýn en güzel selfieleri çekmesine imkân tanýyor. LG yeni Çoklu Hareketle Çekim teknolojisiyle bir önceki Hareketli Çekim özelliðini daha da ileriye taþýyor. Kullanýcýlar bu yeni özellikle, ikiþer saniye arayla dört farklý selfie çekebiliyorlar.

LG Display’in yeni 5.5-inç’lik IPS Quantum Display ekranýnýn kullanýldýðý ilk telefon olan LG G4, renk üretiminde yüzde 20, parlaklýkta yüzde 25 ve kontrastta ise yüzde 50 daha yüksek bir performans sunuyor. Geliþmiþ Hücre içi dokunma teknolojisi içeren ilk Quad HD ekrana sahip LG G4’ün dokunmatik algýlayýcýsý çok daha iyi bir renk üretimiyle birlikte dokunma hassasiyeti de saðlýyor. LG G4’ün ekraný ayný zamanda renk konusunda Hollywood’un en büyük stüdyolarý tarafýndan kurulan Dijital Sinema Giriþimi (DCI) standartlarýna da uygunluk taþýyor.

LG G4, ekran konusundaki tüm bu baþarýlarý, pil tüketiminde hiçbir fedakârlýk yapmadan yakalýyor. Yüksek kapasiteli 3000mAh pile sahip LG G4 ayný zamanda Qualcomm® Snapdragon™ 808 iþlemciyle tüm gün boyunca rahat bir kullaným sunuyor.

 

 

Ýnsan odaklý kullanýcý deneyimleri

LG G4 insaný merkeze alan LG UX 4.0’ý kullanan ilk akýllý telefon. Bu yeni kullanýcý arayüzü ile çok daha algýsal ve kolay bir kullaným sunan mükemmel özelliklere sahip.

· Hýzlý Çekim sayesinde kullanýcýlar arka tuþa iki kere basarak ekran ve kamera kapalýyken bile anýnda fotoðraf çekebiliyorlar. Ayný zamanda LG G4’ün kamerasý saniyenin altýda biri kadar zamanda aktif hale gelebiliyor.

· Yeni galeri özelliði ile fotoðraflar çok daha kolay yönetilebiliyor. Galeriler özelliði sayesinde fotoðraf ve videolar gittiðiniz etkinliklere göre mekân ve zaman esas alýnarak gruplanýyor.

· Etkinlik Cebi özelliði ile kullanýcýlar, tüm sosyal medya siteleri ve farklý takvim uygulamalarýndaki etkinlikleri tek bir takvim üzerinden görüntüleyebiliyor.

· Geliþtirilmiþ Smart Notice ekraný seyahat, hava ve yol durumu hakkýnda kiþinin alýþkanlýklarýný algýlayarak çok daha kiþiselleþtirilmiþ uyarýlar sunuyor.

LG G4, Google ile olan iþ ortaklýðý sayesinde içinde Google Office yüklü olarak kullanýcýlara sunuluyor. Ayný zamanda LG G4 sahipleri 100 GB’lýk Google Drive depolama alanýna iki yýl boyunca ücretsiz sahip olabiliyorlar.

LG’nin MirrorLink özelliði ise hem LG G4 hem de Volkswagen sahiplerine mükemmel seçenekler sunuyor. Kullanýcýlar LG G4’leri ile aracýn bilgisayarýna kolaylýkla baðlanarak rehber, navigasyon ve müzik uygulamalarýný araçlarýndan kolayca yönetebiliyorlar.

 

Teknik Özellikler:

· Ýþlemci: Qualcomm Snapdragon™ 808 Processor with X10 LTE

· Ekran: 5.5-inç Quad HD IPS Quantum Display (2560 x 1440, 538ppi)

· Hafýza: 32GB eMMC ROM, 3GB LPDDR3 RAM / microSD yuvasý

· Kamera: Arka 16MP F1.8 Diyafram / OIS 2.0 / Ön 8MP F2.0 Diyafram

· Pil: 3,000mAh (çýkarýlabilir)

· Ýþletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop

· Boyutlar: 148.9 x 76.1 x 6.3 - 9.8 mm

· Aðýrlýk: 155g

· Að: 4G / LTE / HSPA+ 21 Mbps (3G)

· Baðlantý: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1LE / NFC / USB 2.0

· Renk Seçenekleri: (Seramik) Metalik Gri / Seramik Beyaz / Parlak Dore /

(Orijinal Deri) Siyah / Kahverengi / Kýrmýzý / Gök Mavisi / Bej / Sarý

· Diðer: Manuel Mod / Aralýklý Hareketli Çekim / Hýzlý ÇekimETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.