Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Sivassporun 10. beraberligi...
Sivassporun 10. beraberligi...
Iran gazi kesti, elektrik fiya
iran gazi kesti, elektrik fiyati uctu
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogret
Aslanin 2021-2022 Egitim-Ogretim Yili Yariyil Mesaji
Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Kýskandým MESUT ÖZÝL

Kýskandým MESUT ÖZÝL

  Bu yaz 26 Ocak 2021, SALI 22:03:23 eklenmitir.
Yazar : Çigdem KILIÇ


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

       'Benim iki kalbim var birinde Almanya, ötekisinde Türkiye var'..
Bir sporcuyu kariyerimi ün sahibi yapýyor yoksa insani özelliklerini ön plana koymaktan çekinmeyen dik duruþumu?
 
Kariyer tüm elit sporcularýn hedefi ve o hedefe ulaþtýklarýnda kendiliðinde oluþan bir hayran kitleleri olur. Bazýsýnýn oyun kuruþu, bazýsýnýn tekniði milyonlarca hayran kitlesi kazandýrýr. Ve ancak sporcularýnda topluma, yaþadýklarý coðrafyaya, insanlýða, dünya da olup biten herþeye dahil olmalarý kaçýnýlmaz olur. Tam da bunu yapmýþtý Mesut Özil. Filistin halký ve uygur Türklerine karþý yapýlan zulümlere sessiz kalmayarak haklý ve insani tepkisini çekinmeden ortaya koyan tavrý tam da bu saydýklarýmýz durumlardý. Özellikle Cumhurbaþkanýmýz sayýn Recep Tayyip Erdoðan ile resim çektirmesi ýrkçý bazý çevreleri rahatsýz etmiþti ziyadesiyle. Elbette bu ýrkçýlýk nedeniyle  tüm elit sporcularda, aklý baþýndaki çevrelerin tepkileriyle destek bulmuþtu Mesut Özil. Dünyanýn en ünlü sporcularý sahip çýkmýþtý Özil'e...Tüm hayranlarý sosyal medyadan tepkilerini ortaya koyup, destek oldular. Daha da ötesi siyaset bir kez daha spora bulaþmýþtý. Mesut Özil kalbinin Türkiye olan tarafýný seçti ve bu yöndeki demeçleriyle dik duruþ sergileyerek Fenerbahçe ve Türkiye sevgisini ilan etmiþti; buradan dönüþ olamayacaðýný da çok iyi bilerek yapýyordu üstelik.
       Naim SÜLEYMANOÐLU
       Metin OKTAY
       Muhammed ALÝ ve Mesut ÖZÝL.. hepsinin geçmiþinde benzer ýrkçýlýk karþýtý tavýr ve davranýþlar vardýr, aslýnda. Üstelik bu sporcular davalarýnda çok da haklýlardý..!!!
Mesut Özil'in gönlünde Fenerbahçe Futbol Takýmý vardý. Fenerbahçe Takýmý bu isteðini karþýlýksýz býrakmadý ve Mesut'un Fenerbahçe takýmý ile kaderden örülmüþ aðý birleþecekti, artýk bu durum kaçýnýlmazdý. Özil'in Türkiye'ye geliþ ve karþýlama anlarý 250 bin taraftar tarafýndan izlenmiþti. Ve kadere bakýn ki Mesut Özil ile Naim Süleymanoðlunun geliþ ve karþýlanma hikayeleri çok benzer. Cep herkülü Süleymanoðlunun dönemin Cumhurbaþkaný merhum Turgut Özal tarafýnda karþýlanmasý ve Naim'i baðrýna basmasýný tam bir baba tavrýyla olmuþtu. Mesut Özil de Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan ayný ilgiyi görmekteydi.
       Çok havalý bir giriþ yaptý Mesut Özil; kýskandým doðrusu insani nefis taþýyan tarafýmýz elbette özenmiyor deðil bu duruma sporcu olarak. Ve elbette koyu bir beþiktaþ taraftarý olarak gönlümde Mesut Özil'in kendi futbol takýmýmda yer almasýný çok isterdim, dolayýsýyla Fenerbahçe taraftarýný kýskandým!.

Þimdi Mesut Özil'in oynayacaðý tüm maçlarý ilgi ile izleyeceðim, onun dik duruþunu, onun yeteneðini elbette alkýþlýyorum, elbette onun yanýnda olacaðýz bizleri unuttularsa biz Çýlgýn Türkleriz birkaç çapulcunun ýrkçýlýk yaparak dünya çapýndaki sporcumuzu yerden yere vurmalarýna göz yummayýz, biz Mesut'u ülkemize getirirken týpký Naim Süleymanoðlu gibi dünya ya bir kez daha net mesaj verdik aslýnda tabii anladýlar mý yoksa uyuyor numarasýmý yaptýlar orasý bizi çok da ilgilendirmiyor artýk!..


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Çigdem KILIÇ Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.